Welkom op deze webshop!


In verband met het coronavirus is de Iconenwijding van zaterdag 21 maart 2020 niet door gegaan. De ikonen die in het afgelopen cursusjaar zijn geschilderd, kunnen gewijd worden tijdens de Iconenwijding van zaterdag 20 maart 2021.

Met vriendelijke groet,
Piet.